© 2018 Wrocławski Klub FORMATY

RESINA - Resina to alias Karoliny Rec, wiolonczelistki i kompozytorki mieszkającej w Warszawie. Urodzona w 1982, Karolina ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Aktywna na polskiej niezależnej scenie muzycznej od końca pierwszej dekady XXI wieku, była współzałożycielem / współpracownikiem kilku najbardziej wpływowych alternatywnych zespołów w Polsce: Kings of Caramel, Cieślak and Princess, Nathalie and the Loners, Anthony Chorale i wielu innych. Występowała na wielu albumach i ścieżkach dźwiękowych (włącznie z nominowanym do Oscara „Króliku po berlińsku”) i jest autorką kilkunastu produkcji muzycznych dla teatru. Jako kompulsywna artystka sceniczna, styl Karoliny charakteryzuje się przede wszystkim osobistym językiem improwizacji i alternatywnym podejściem do melodii. Współpracowała ze Scottem McCloudem, Paulem Brodym, Piotrem Kurkiem, Coldair, Ścianką oraz wieloma innymi artystami.
Jej drugi album „Traces” został wydany w lipcu 2018.


RESINA - Resina is the alias of Karolina Rec, a cellist and composer based in Warsaw, Poland. Born 1982, Karolina graduated from the Music Academy in Gdansk and the University of Gdansk. Active in Poland's independent music scene since the late '00s, she was co-founder / collaborator of some of Poland's most influential alternative bands: Kings of Caramel, Cieslak and Princess, Nathalie And The Loners, Anthony Chorale and more. She has featured on numerous album releases and soundtracks (including the Oscar-nominated 'Rabbit a la Berlin'), and has been the author of a dozen music productions for theatre. A compulsive live artist, Karolina's style is primarily characterized by personal language of improvisation and alternative approach to melody. She has collaborated with Scott McCloud, Paul Brody, Piotr Kurek, Coldair, Scianka and many other artists.
Her second album, 'Traces' is set for release in July 2018.