27.03.2021, Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5, Wrocław

 

An On Bast
Grabek
Piotr Michałowski

28.03.2021, Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5, Wrocław

 

Tomasz Mreńca
ARRM
Michał Zygmunt