© 2018 Wrocławski Klub FORMATY

FEDERICO ALBANESE - Federico Albanese wraca na trasę, prezentując swój trzeci pełny album "By The Deep Sea", wydany 23 lutego 2018r. przez Neue Meister. „By The Deep Sea [ang. przy głębokim morzu] to stan umysłu, który często mi się przytrafia” mówi Albanese. „To rodzaj medytacyjnego stanu, kiedy próbuję się odciąć od życia codziennego. W tym wewnętrznym świecie jest przestrzeń, aby zbliżyć się do naszych najgłębszych myśli, pomysłów, wątpliwości, wystarczająco blisko, aby widzieć je wyraźnie, z właściwej odległości, i móc je przetwarzać, egzorcyzmować, tłumaczyć na coś innego.
Muzyczną wszechstronność Federico Albanese pokazuje naturalny dar, który popycha go do odkrywania muzyki we wszystkich jej aspektach.


FEDERICO ALBANESE - Federico Albanese is back on tour presenting his third full-length album By The Deep Sea, out on Neue Meister on February 23rd, 2018. “By The Deep Sea is a state of mind in which I find myself quite often.“ says Albanese. “It’s a sort of meditation state, when I try to detach myself from the daily life. In this inner world there is space to get closer to our deepest thoughts, ideas, doubts, close enough to see them clearly, from the right distance, and being able to process them, exorcise them, translate them into something else.”
Federico Albanese’s musical versatility is shown by his natural gift that pushes him to explore music in all its facets